Bijenhotels bouwen

Bouw of koop een bijenhotel of nestkastje ..lees verder...

Drachtplanten/tuintips

Bijen hebben stuifmeel en nectar nodig als ..lees verder...

Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

In dit artikelen vragen we nu eens om iets ..lees verder...

Overzicht/startpagina acties

Bijenlint beoogt een platform te zijn voor ..lees verder...

Urban beekeeping

Bezige bijtjes in de stad Een trend die a ..lees verder...

Duurzaam bijenhouden

Honingbijen worden verzorgd door imkers. N ..lees verder...

Hommeltelling 2013

Het gaat niet goed met de hommels. Er is s ..lees verder...

Hommel fotopagina

Op deze pagina een overzicht van hommel fo ..lees verder...

De Bijenstichting

 LogoBIjenstichtingmet

Doelstelling van de Bijenstichting

Belangenbehartiging van wilde bijen en honingbijen in ruime zin.

 

Missie van de Bijenstichting

 • Het geven van voorlichting over met name wilde bijen en hommels omdat daar bij het brede publiek nog te weinig over bekend is.
 • Het volgen en beïnvloeden van het landbouw- en milieubeleid van de overheid.
 • Het stimuleren of ondersteunen van lokale initiatieven zoals het zaaien van drachtplanten en aanleggen van nestelgelegenheid voor wilde bijen.
 • Het verzamelen en verspreiden van kennis over bijen in het algemeen en hun bedreigingen.

 

Administratieve organisatie Bijenstichting

Het Bijenlint wordt georganiseerd door de Bijenstichting.

 • De Bijenstichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 37162596
 • Belastingdienst nr: 8221.56.106
 • De Bijenstichting heeft de ANBI status, donaties en giften zijn dus aftrekbaar bij de belastingen.
 • De Bijenstichting is aangesloten bij Stichting GeefGratis.
 • Wij zijn terug te vinden op:

Bankgegevens

 • Triodos bankrekeningnummer: NL55TRIO0390473324   t.n.v. Bijenstichting, Vorden
 • Voor buitenlandse betalingen:
 • IBAN: NL55TRIO0390473324
 • Papierform: NL55 TRIO 0390 4733 24
 • TRIONL2U
 • Bank: Triodos Bank N.V

 

Visie van de Bijenstichting

Bijen worden door verschillende oorzaken bedreigd. In reactie op deze bedreigingen wil de Bijenstichting overheidsbeleid beïnvloeden op zowel landelijk als lokaal niveau. Voorbeelden van doelen die de Bijenstichting daarin nastreeft zijn: Een verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen, stimulering van de verspreiding van drachtplanten en verbetering van het leefmilieu.

Behalve het beïnvloeden van beleid is het zaak initiatieven van burgers en organisaties ter bescherming van bijen te stimuleren.

Een ander belangrijk doel is het publiek er van bewust te maken dat bijen een essentiële rol spelen in de voedselproductie en dat bijen een belangrijke indicator zijn van een gezond leefmilieu. Verder dient het publiek te worden geïnformeerd over de belangrijke bedreigingen die de (wilde) bij treffen.

De Bijenstichting onderscheidt zich van de imkerverenigingen door niet de belangen van de bijenteelt (honingproductie) te behartigen, maar die van de (wilde) bij zelf.

De Bijenstichting kan bestaan dankzij:

 • Donateurs: Burgers die de Bijenstichting middels een donatie financieel ondersteunen. In ruil daarvoor ontvangen ze een digitaal Bijenbulletin (4x per jaar) en krijgen zij toegang tot een afgeschermd deel van de website. Hierop zal onder andere een forum en een digitaal archief te vinden zijn. Lees verder...
 • Adviseurs: Personen die beschikken over veel kennis op het gebied van de bij en het milieu. Zij kunnen de Bijenstichting adviseren en voorzien van actuele en specialistische informatie. Zij kunnen een bijdrage leveren aan de informatieverstrekking aan het publiek door de Bijenstichting. Lees verder...
 • Vrijwilligers: Burgers die zich belangeloos inzetten voor de Bijenstichting. Zij onderschrijven de doelstellingen van de stichting. Zij ontvangen gratis een digitaal Bijenbulletin (4x per jaar) en krijgen toegang tot het afgeschermd deel van de website. Lees verder...
 • Partners: Organisaties waarmee wordt samengewerkt, omdat zij de doelstellingen van de Bijenstichting onderschrijven en aanvullend of gezamenlijk aan verwante doelstellingen werken. Lees verder...
 • Sponsors: Bedrijven en instellingen die de Bijenstichting financieel of 'in natura' steunen. Zij onderschrijven de doelstellingen van de Bijenstichting en kenmerken zich door een beleid dat kan worden omschreven als duurzaam en milieuvriendelijk. Lees verder...

De Bijenstichting is bezig met de voorbereiding voor een Bijen Educatiecentrum. Lees meer