Bijenhotels bouwen

Bouw of koop een bijenhotel of nestkastje ..lees verder...

Drachtplanten/tuintips

Bijen hebben stuifmeel en nectar nodig als ..lees verder...

Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

In dit artikelen vragen we nu eens om iets ..lees verder...

Overzicht/startpagina acties

Bijenlint beoogt een platform te zijn voor ..lees verder...

Urban beekeeping

Bezige bijtjes in de stad Een trend die a ..lees verder...

Duurzaam bijenhouden

Honingbijen worden verzorgd door imkers. N ..lees verder...

Hommeltelling 2013

Het gaat niet goed met de hommels. Er is s ..lees verder...

Hommel fotopagina

Op deze pagina een overzicht van hommel fo ..lees verder...

EIS-Nederland

logo-eisEuropean Invertebrate Survey – Nederland

EIS-Nederland bestudeert en beschermt insecten en andere ongewervelde dieren. Bij de stichting zijn circa 60 werkgroepen actief, ieder gericht op een specifieke diergroep, variërend van libellen en pissebedden tot loopkevers en bijen. Bureau EIS-Nederland heeft negen medewerkers en ondersteunt de werkgroepen in het verzamelen van gegevens en het publiceren van de resultaten. EIS werkt nauw samen met museum Naturalis in Leiden en is hier ook gehuisvest. Voorbeelden van samenwerkingsprojecten zijn de boekenserie Nederlandse Fauna, de tijdschriften Nederlandse Faunistische Mededelingen en Entomologische Tabellen en de website Nederlands Soortenregister. In 2010 werd nog het boek De Nederlandse biodiversiteit als deel 10 in de serie Nederlandse Fauna uitgebracht. EIS is actief lid van Vereniging voor Onderzoek aan Flora en Fauna (VOFF) en Soortenbescherming Nederland en werkt nauw samen met partnerorganisaties als de Nederlandse Entomologische Vereniging, Stichting Anemoon, De Vlinderstichting en de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie.

De verzamelde verspreidingsgegevens en kennis over ecologie van ongewervelde dieren worden steeds meer ingezet ten behoeve van maatschappelijke partners. Zo participeert EIS in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en werden diverse rode lijsten en beschermingsplannen opgesteld. In de afgelopen jaren zijn opdrachten uitgevoerd voor natuurbeschermingsorganisaties, de landelijke overheid, provincies, gemeenten en adviesbureaus. Stichting EIS-Nederland is een non-profitorganisatie. Opbrengsten uit opdrachten worden volledig besteed aan het ondersteunen van faunistisch onderzoek, publicaties en natuurbescherming.

www.eis-nederland.nl

www.nederlandsesoorten.nl