Bijenhotels bouwen

Bouw of koop een bijenhotel of nestkastje ..lees verder...

Drachtplanten/tuintips

Bijen hebben stuifmeel en nectar nodig als ..lees verder...

Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

In dit artikelen vragen we nu eens om iets ..lees verder...

Overzicht/startpagina acties

Bijenlint beoogt een platform te zijn voor ..lees verder...

Urban beekeeping

Bezige bijtjes in de stad Een trend die a ..lees verder...

Duurzaam bijenhouden

Honingbijen worden verzorgd door imkers. N ..lees verder...

Hommeltelling 2013

Het gaat niet goed met de hommels. Er is s ..lees verder...

Hommel fotopagina

Op deze pagina een overzicht van hommel fo ..lees verder...

Officiële bezwaarprocedures

De Bijenstichting komt volgens haar statuten op voor de belangen van de honingbijen en wilde bijen in Nederland. Daarmee mag de Bijenstichting als belanghebbende bezwaar indienen bij toelating van bestrijdingsmiddelen.
Het orgaan dat in Nederland de toelating van bestrijdingsmiddelen regelt is het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (afgekort Ctgb) 


Eerste bezwaarprocedure
Kort na de oprichting van de Bijenstichting is het middel Merit Turf toegelaten op de Nederlandse markt. Dit middel wordt gebruikt tegen o.a. engerlingen op openbare grasvelden, sportvelden en golfbanen.
De Bijenstichting heeft bij het Ctgb officieel bezwaar ingediend tegen dit middel. Omdat het juridische procedures betreft was de Bijenstichting genoodzaakt juridische ondersteuning te zoeken. Advocate Lilian Smale helpt ons tegen een vriendenprijs inzake deze zeer ingewikkelde procedures.
In 2011 is een zitting geweest van de bezwaarcommissie van het Ctgb. Conclusie was dat de procedure juist was en het bezwaar van de Bijenstichting werd niet gehonoreerd. Het is bekend dat de commissie -jammer genoeg- meestal het Ctgb gelijk geeft.
De Bijenstichting heeft onmiddellijk hoger beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (rechtbank). Tot op heden is er nog geen behandeling geweest en onbekend is wanneer de zitting gaat plaatsvinden.


Tweede bezwaarprocedure
In 2011 heeft staatssecretaris Bleker onder druk van de Tweede Kamer het Ctgb een herbeoordeling gevraagd van 11 middelen die Imidacloprid bevatten. Na een kort literatuuronderzoek van het Ctgb met behulp van een rapport van Wageningen UR Bijen (zie ook Zembla), kwam de staatssecretaris tot de conclusie dat de middelen niet gevaarlijk zijn voor bijen mits ze op de juiste wijze worden gebruikt. Dit heeft alleen geleid tot een aanpassing van de gebruiksaanwijzing.
De Bijenstichting heeft onmiddellijk van de situatie gebruik gemaakt om opnieuw bezwaar aan te tekenen. In eerste instantie heeft de Bijenstichting bezwaar ingediend tegen het feit dat veel informatie geheim is. Zelfs de Bijenstichting krijgt geen inzage in de vele dossiers die ten grondslag liggen aan de toelating van middelen. Alleen de bestrijdingsmiddelenfabrikant en de medewerkers van het Ctgb hebben daartoe toegang. Daardoor kan een bezwaarmaker nooit controleren of alle informatie juist is.
Najaar 2012 is een eerste zitting geweest van de bezwaarcommissie van het Ctgb. De uitslag van deze zitting is op dit moment nog niet bekend. We verwachten dat de totale rechtsgang nog jaren kan duren. De vraag is of de bijen dat overleven, in de afgelopen jaren is er na elke winter een sterftepercentage van 20-30%, terwijl 8-10% normaal is.
Degenen die achtergrondinformatie willen hebben over de toelatingsprocedures en geïnteresseerd zijn in oudere nieuwsberichten over onze bezwaren, kunnen onderstaande artikelen lezen.