Bijenhotels bouwen

Bouw of koop een bijenhotel of nestkastje ..lees verder...

Drachtplanten/tuintips

Bijen hebben stuifmeel en nectar nodig als ..lees verder...

Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

In dit artikelen vragen we nu eens om iets ..lees verder...

Overzicht/startpagina acties

Bijenlint beoogt een platform te zijn voor ..lees verder...

Urban beekeeping

Bezige bijtjes in de stad Een trend die a ..lees verder...

Duurzaam bijenhouden

Honingbijen worden verzorgd door imkers. N ..lees verder...

Hommeltelling 2013

Het gaat niet goed met de hommels. Er is s ..lees verder...

Hommel fotopagina

Op deze pagina een overzicht van hommel fo ..lees verder...

2012 Jaar van de Bij

logo-jaarIn het jaar 2012 was er extra aandacht voor de bijen en daar zijn goede redenen voor:
Onze voedselvoorziening is voor een belangrijk deel afhankelijk van de bestuivende arbeid van bijen.
In de afgelopen jaren is er een onrustbarende bijensterfte in Nederland.
Omdat het Nederlandse landschap qua aanbod van bloemen sterk is verschraald, zijn vele soorten wilde bijen in gevaar.
We hopen dat het Jaar van de Bij de broodnodige aandacht voor de honingbij én wilde bijen zal opleveren. Op deze website wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten en nodigen we u uit om uw bijdrage te leveren.


Waarom in 2012 een Jaar van de Bij?
Aanleiding voor het Jaar van de Bij was het feit dat bijen van cruciaal belang zijn voor de mens.
De landbouw is ook voor een belangrijk deel aangewezen op bestuivers. De bekendste bestuivers zijn de honingbij en de hommel die samen tussen de 80 en 90% van alle bestuiving in de landbouw verzorgen. Volgens een studie van Klein et al. (2007) is 35% van de wereldvoedselproductie afhankelijk van bestuivers. Een recente studie van Rabobank (2011) concludeerde dat 90 belangrijke landbouwgewassen afhankelijk zijn van bestuivende insecten. Voorbeelden zijn fruit, noten, koffie, chocola, sojabonen en zaden voor tal van groenten. Volgens Rabobank zijn deze 90 gewassen samen goed voor ongeveer een derde deel van de wereld voedselproductie.
De combinatie van bestrijdingsmiddelen, gebruikelijke ziekteverwekkers, achteruitgang van biotopen en een eenzijdig voedselaanbod is er de oorzaak van dat de vitaliteit van de bijen(volken) achteruit gaat. Het gaat dan om alle bijensoorten, zowel de wilde bijen als de honingbij en mogelijk ook hommelsoorten.
Bescherming van natuur en landschap is noodzakelijk om de bijen te behouden als essentieel onderdeel van de natuurlijke kringloop. Belangrijk is duidelijk te maken dat de huidige situatie het resultaat is van een samenhangend stelsel van bij-onvriendelijke werkwijzen. Het hele jaar is er op gericht de ernst van de situatie duidelijk te maken en daarbij aan te geven hoe men kan meehelpen het tij te keren.


Doelen van het Jaar van de Bij waren
1. De Nederlanders er van overtuigen dat een gezonde bijenfauna (wilde en honingbijen) noodzakelijk is voor alle planten die afhankelijk zijn van bestuiving door insecten, inclusief de agro-productie in ons land.
2. Overheden bewust maken van de factoren die aantoonbaar nadelig zijn voor bijensoorten
3. Meer aandacht vragen voor ecologie in particuliere tuinen en de landbouw
4. Langjarig aandacht vragen voor bijen om een goede bijenstand te krijgen

Het Bijenlint (een initiatief van de Bijenstichting) is een duurzaam vervolg op 2012 Jaar van de Bij.
Partners in het Jaar van de Bij 2012 waren KNNV, Bijenstichting, NBV, EIS Nederland en IVN. Klik op hun naam voor meer informatie.

Mini Agenda