Bijenhotels bouwen

Bouw of koop een bijenhotel of nestkastje ..lees verder...

Drachtplanten/tuintips

Bijen hebben stuifmeel en nectar nodig als ..lees verder...

Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

In dit artikelen vragen we nu eens om iets ..lees verder...

Overzicht/startpagina acties

Bijenlint beoogt een platform te zijn voor ..lees verder...

Urban beekeeping

Bezige bijtjes in de stad Een trend die a ..lees verder...

Duurzaam bijenhouden

Honingbijen worden verzorgd door imkers. N ..lees verder...

Hommeltelling 2013

Het gaat niet goed met de hommels. Er is s ..lees verder...

Hommel fotopagina

Op deze pagina een overzicht van hommel fo ..lees verder...

Top 10 drachtplanten

Top 10 drachtplanten.

Belangrijk voor wilde- en honingbijen is dat er een grote variatie is van verschillende planten en daardoor verschillende soorten stuifmeel. Daarnaast is het belangrijk dat het gehele seizoen vers stuifmeel verzameld kan worden. Dus een bloeispreiding van vroege voorjaar tot late najaar is eveneens van belang. Wilt u uw tuin bij vriendelijk maken dan is een uitgebreide keuze van planten mogelijk, zowel bomen (wilg, bijenboom, linde) als struiken (Mahonie, Brem) bolgewassen (sneeuwklokje en crocus) als diverse vaste planten en 1 en 2 jarige planten zijn geschikt.

In het algemeen kan worden gezegd dat gevuld bloemige planten ongeschikt zijn. Bijen en hommels kunnen er geen stuifmeel uit verzamelen.

Daarnaast zijn sommige planten meer geschikt voor honingbijen terwijl andere planten belangrijk zijn voor diverse wilde (solitaire) bijen soorten.

Om toch tot een top 10 te komen volgen hieronder twee lijsten. Een top 10 van goede bijenplanten voor de cultuurtuin. Daaronder een top 10 van planten geschikt voor een meer natuurlijke tuin (inheemse planten). We willen deze lijst later nog aanvullen met een top 10 van bomen en struiken en een top 10 van bol- en knolgewassen. Achter de plantennaam staat soms voor welke wilde bijensoorten de plant een bijzondere rol vervult.

Voor een volledige lijst van alle drachtplanten zie de website: www.drachtplanten.nl

In de webshop vindt u ook het Complete Bijenboek. Hierin worden vele drachtplanten genoemd. Het boek geeft ook goed informatie wat het houden van honingbijen omvat en geeft tips over bijenhotels en andere zaken die je kunt doen om bijen te helpen. 

Algemeen (voor honingbijen en wilde bijen) siergewassen/kruiden

Veronica longifolia, Lange Ereprijs komt ook inheems voor

Aruncus dioicus, Geitenbaard verwilderd

Hesperis matronalis, Damastbloem verwilderd

Thymus serpyllum, Wilde Tijm, keukenkruid

Salvia officinalis, Salie keukenkruid

Origanum vulgare: Wilde Majolein (Metsel-, zand-, kegel-, bloedbijen) inheems

Stachys byzantina: Ezelsoor (speciaal voor grote wolbij)ook haren voor nest! Tuinplant

Lathyrus latifolius: Brede lathyrus (Lathyrusbij;behangersbij) verwilderd

Coreopsis verticillata Meisjesogen (Tronkenbijen, Groefbijen) tuinplant

Aster ageratoides: Herfstaster (Groefbijen)

Top 10: wilde flora (natuurlijke tuin)

Reseda lutea/luteola: wilde Reseda/Wouw (Resedamaskerbij) inheems

Centaurea jacea: Knoopkruid: (Behangers-, zand- groefbijen) inheems

Leonurus cardiaca: Hartengespan (Wolbijen, Behangersbijen) inheems

Pulmonaria officinalis: Longkruid (Metselbijen, Zandbijen) "inheems" ook cultuursoorten

Campanula soorten. Klokjes soorten (voor klokjesbijen) inheems ook cultuursoorten

Malva moschata: Muskuskaaskruid (Zand-, grote klokjesbij, Groefbijen)

Brassica napus: Koolzaad (Zand-, masker-, metselbijen)

Achillea millifolium: Gewoon duizendblad (Zijde-, zand-, groefbijen)

Leucanthemum vulgare: Gewone Margriet (Groef-, zand-, tronkenbij)

Vicia cracca: Vogelwikke (Wikkebij, Langhoornbij, Metsel-, behangersbijen)

Mini Agenda